August Adamowicz „Gutek”

instruktor

Student Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawodnik klubu od najmłodszych lat, a teraz również instruktor. Miłośnik narciarstwa alpejskiego, freeridu, żeglarstwa, a także wspinaczki sportowej. W lecie działa zarówno jako opiekun jak i sternik. Obecnie bierze czynny udział w sekcji.